Rİsk Analİzİ

Tehlike ve Risklerin Belirlenmesi, Risk Analizlerinin, Acil Eylem Planlarının ve Güvenli Çalışma Talimatlarının Hazırlanması

  • Sahanın Denetlenmesi Sonrasında RİSK ANALİZİ Hazırlanması
  • Acil Durum Eğitimlerinin Verilmesi Sonrasında ACİL EYLEM PLANI Hazırlanması
  • Güvenli Çalışma Talimatlarının Hazırlanması
  • Genel iş güvenliği talimatı
  • Taşlama motoru kullanma talimatı
  • Elektrik ark kaynak makinası kullanma talimatı
  • Şaloma kullanma talimatı
  • El matkabı kullanma talimatı
  • Caraskal kullanma talimatı
  • Maket bıçağı kullanma talimatı