Çalışma Alanı Denetİmİ

Saha, Yemekhane, Dinlenme Yeri vb. Alanların Denetlenmesi

  • Sahada Tehlikeli ve Riskli Bölgelerin Denetlenmesi
  • Gerekli Görülür ise Bölge Bölge Risk Analizlerinin Yapılması
  • Yemekhane, Duşlar, Wc’ler vb. Alanların Denetlenmesi İçin Denetleme Ekibi Oluşturulması
  • Düzenli Aralıklarla Bu Alanların Denetimlerinin Yapılması
  • Denetimler Sonrasında Oluşturulan Raporların İlgili Kişilerle Paylaşılması