Rehberlİk ve Danışmanlık

Rehberlik ve Danışmanlık

  • Güncel Mevzuatın Takip Edilmesi
  • Kullanılan KKD’lerin Uygunluğunun Kontrolü
  • Kullanılan İş Ekipmanlarının Uygunluğunun Kontrolü
  • Periyodik Kontrollerin Takip Edilmesi
  • İsg Saha Denetimleri