İç Yönetmelİk

İç Yönetmeliğin Hazırlanması

  • Şirket dinamiklerine göre İç yönetmeliğin Hazırlanması
  • Spesifik Risklerin Belirlenmesi ve Önlemlerin Alınması
  • İş kazalarından Korunma Yollarının Belirlenmesi
  • Kaza Sonrası Prosedürlerin Belirlenmesi