İSG Kurulunun Kurulması

Yasal Yükümlülük Çerçevesinde İSG Kurulunun Kurulması ve Faal Halde Bulundurulması

  • Çalışan sayısının 50 kişi üzerinde olması halinde İSG Kurulunun Oluşturulması
  • İSG Kurul Üyelerinin Eğitimlerinin Tamamlanması
  • İSG Hizmetlerinin İSG Kurulu İle Beraber Yürütülmesi
  • İSG Kurulunun Gündeminin Oluşturulması
  • İSG Kurul Toplantılarının Yapılması
  • İSG Kurulunun Verimli ve Etkin Bir Şekilde Çalışması