İsg Personelİnİn Görevlendİrİlmesİ

İSG Personeli (İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve DSP) Görevlendirilmesi

  • İş Güvenliği Uzmanı
  • İşyeri Hekimi
  • Diğer Sağlık Personeli

  • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işyerlerinde İSG Personelleri (İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli) çalıştırma zorunluluğu yasalarca belirlenmiştir.
  • Çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla ilgili yükümlülük işverene verilmiştir.
  • Çalışanların başına gelebilecek iş kazaları ve Meslek hastalıkları göz önünde bulundurulduğunda işverenin çoğu zaman bilgisini ve eğitimini aşacak durumlar söz konusu olmaktadır.
  • Böyle durumlarda İş kazaları ve Meslek hastalıklarının önüne geçilerek ilgili yükümlülüklerin yapılması için konu hakkında hukuksal bilgilendirmeye ve tecrübeye sahip İSG Personelleri işverene düşen “ Çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla ilgili yükümlülükler” in yerine getirilmesinde yardımcı olmaktadır.

  • İş Güvenliği Uzmanlarımız