Gazdan Arındırma Uzmanlığı

Gazdan Arındırma Uzmanlığı

Katı, sıvı, gaz, aerosol haldeki parlayıcı, patlayıcı ve zehirli maddelerin depolandığı tanklar ve kapalı mahaller ile bu gibi yerlerin bitişiğinde bulunan bölmeler ve boru devrelerinde, inșa, tadilat, bakım, onarım veya söküm işlemlerine başlamadan önce ve devamında yapılacak ișlemler ile can, mal ve çevre güvenliği sağlanması için yapılan gazsızlaștırma çalıșmalarına GAS-FREE denir.

Yapısı itibariyle tehlikeli bir operasyon olması sebebiyle, insanların güvenliği, profesyonel bir gas-free hizmetinin seçilmesiyle garanti edilebilir. Bu hedefin sağlanmasında, deneyim ve eğitim herșeyden önce gelmektedir. Kütle sıvı tankerleri ile kimyasal gaz ve LNG tașıyıcılarının yükleme ve boșaltma operasyonlarının hazırlanmasında temizleme ve onarım çalıșmalarının uzman denetimini gerçekleștirmektedir. Bu denetim hizmeti, oksijen ve gaz içeriği, basınç, sıcaklık, gibi… tüm fiziki parametrelerin yakından izlenmesini ve aynı zamanda gerekli spesifikasyonlara uygun șekilde temizlenip gazdan arıtıldığının tespiti için tank atmosferlerinin nihai analitik test ve sertifikasyonunu kapsamaktadır. Kapalı Ortamlarda yapılan çalıșmalarda gerekli önlemler alınmaz ise; can ve mal kayıplarına neden olabilir. Uzman ve Deneyimli Gazdan Arındırma personellerimiz ile gas-free hizmetimiz tüm Türkiye' de verilmektedir. OSHA tarafından 29CFR 1910.146 kodlu bildirisi ile nisan 1993 tarihinde KAPALI ORTAM tanımı belirlenmiștir. Bu standartların amacı günlük olağan ișlemler sırasında karșılașılan bir çok kapalı alan giriș problemini engellemek ve iș güvenliği ve ișçi sağlığı standartlarını yükseltebilmektir.

Giriș ve çıkıșlar sınırlı ise Doğal havalandırma elverișsiz ise İșçilerin sürekli çalıșması için planlanmamıșsa KAPALI ALAN değerlendirmesi yapılmalıdır. Kapalı ortamlarda çalıșmalarda gas-free uzmanınızı dikkatli șekilde seçmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde çok tehlikeli sonuçlar ortaya çıkabilir.

Uzman ve Deneyimli Gazdan Arındırma personellerimiz ile gas-free hizmetimiz tüm Türkiye' de verilmektedir.