İş Sağlığı ve Güvenlİğİ Eğitimlerİnİn Verİlmesİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Verilmesi

Zorunlu Eğitimler

 • Risk Analizi Ekibi Eğitimleri
 • Çalışan Temsilcisi Eğitimleri
 • Destek Elamanı Eğitimleri
 • Temel İSG Eğitimleri

  Spesifik Eğitimler

 • Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimleri
 • İşbaşı (Toolbox) Eğitimleri
 • İş İzin Sistemi Eğitimleri
 • Renk Kodu Periyodik Kontrol Sistemi Eğitimleri
 • Davranışsal İSG Eğitimleri
 • EKED Eğitimleri
 • 5S Eğitimi

  Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi

  Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi: Bir kimsenin adımını atarak çıkamayacağı yerler “yüksek” olarak kabul edilir. Yüksekte yapılan çalışma ise kişinin bulunduğu referans seviyesinin üzerinde, sağlık ve güvenlik açısından tehlike oluşturabilecek durumda yapılan çalışma biçimleridir. Yükseklik kavramı göreceli olup kişiden kişiye değişmektedir. Bir insanın denge noktası 2. bel omurudur. Literatürde, çoğunlukla bel hizasını geçen yerler yüksek olarak kabul edilmektedir. Ortalama bir insanın boyundan daha uzun yerler yüksek yerler, böyle yerlerde çalışmak da yüksekte çalışmaktır. Yüksekten düşme riski ise, birisinin seviye farkı nedeniyle düşerek yaralanma riskidir.

  Türkiye’de özellikle inşaat sektöründe önemli sayıda iş kazası meydana gelmektedir. Bu kazaların büyük bölümü yüksekten düşme şeklinde gerçekleşmektedir. Ancak sadece inşaatlarda çalışanların değil, merdiven kullanarak çalışan tüm çalışanların bu eğitimi alması zorunludur.

  Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde “seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilir” şeklinde yükseklikten bağımsız olarak yaralanma ihtimalinin geçerli olduğu her seviye yükseklik olarak tanımlanmıştır.

  Yüksekte Çalışma Eğitimi Kaç Yıl Geçerli?

  Mevzuata göre çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, iş güvenliği ile ilgili eğitimler yıl da bir tekrarlanmalıdır. Bizlerde sahada yaptığımız gözlemlerde, yıllık tekrarı yapılmayan bilgilerin çalışanlar tarafından unutulduğunu ve uygulanmadığını gözlemlemekteyiz.